Kosten

Onze vereniging draait op vele vrijwilligers. Allemaal leden die voor hun club nog een stapje extra willen doen. Waar noodzakelijk zijn zij opgeleid en gebrevetteerd zoals enkele bardienstmedewerkers en onze duikinstructeurs. Juist hierdoor kunnen we de kosten laag houden en zijn we als vereniging ook aantrekkelijk voor gezinnen waarvan meerdere gezinsleden lid willen worden. We ontkomen niet aan een éénmalig inschrijfgeld, maar vervolgens is de contributie laag te noemen. Het financiële plaatje ziet er als volgt uit:

éénmalig inschrijfgeld:

  • leden tot 14 jaar: € 50,-
  • leden vanaf 14 jaar: € 100,-.


contributie per kwartaal:

  • leden 8 tot 12 jaar: € 23,00 per kwartaal
  • leden 12 tot 18 jaar: € 27,00 per kwartaal
  • leden 18 jaar en ouder: € 30,00 per kwartaal


Leden die in opleiding zijn voor het 1* duikbrevet kunnen hiervoor materiaal lenen bij de vereniging. Dit betreft een duikfles; een ademautomaat met toebehoren en een jacket. Voor dit uitlenen vraagt de vereniging een vergoeding van € 75,-. Wees zuinig op deze verenigingsmaterialen en meldt eventuele gebreken direct.

De geleende materialen dienen uiterlijk op 1 juli te zijn ingeleverd. Dat is op het einde van het opleidingsjaar.

Om te kunnen duiken is het prettig dat de flessen gevuld zijn. Leden kunnen de flessen gratis laten vullen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de fles dient een geldige keuringsdatum te hebben.
  • de fles dient voorzien te zijn van een duidelijke naam van de eigenaar.
  • de fles dient op tijd, zaterdags tussen 17.30 en 18.30 uur, aangeleverd te worden bij de kelder van ons clubhuis.


Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Deze bond vraagt ook een jaarlijkse contributie. Deze kosten innen wij als vereniging maar dienen we vervolgens over te maken aan de NOB. In deze kosten zit overigens zowel een aansprakelijkheidsverzekering als een collectieve ongevallenverzekering begrepen.

Op de website van de NOB vind je hierover meer informatie. Klik hier om daar naar toe te gaan. 

divider-duiker-witte-achtergrond